Gebruikersnaam Wachtwoord  

Nieuws

05-02-2017
Ingezonden door: Marion van den Hoogen
Sinds een paar dagen staan er nieuwe borden bij de ingang van de parkeergarage en het hek de binnentuin in.

02-01-2017
Ingezonden door: Marion van den Hoogen
Komende zondag is het weer tijd voor de nieuwjaarsborrel!

15-06-2014
Ingezonden door: Paul Joosten
Olaf praat ons bij

14-05-2014
Ingezonden door: Paul Joosten
Het bestuur doet even kort verslag.

27-02-2014
Ingezonden door: Paul Joosten
Olaf doet verslag van de laatste bestuursvergadeing

02-01-2014
Ingezonden door: Paul Joosten
Vanaf 16.00 uur

Pagina 1 van 9  >  >>
 

Oorlogsgeschiedenis

Op zaterdag 23 november 1940 lag de temperatuur tegen het vriespunt aan. Toch trotseerden honderden studenten van de Technische Hogeschool Delft de kou om ‘s ochtends om 11 uur naar het gebouw van Weg- en Waterbouwkunde aan het Oostplantsoen te komen. Zij wilden het afscheidscollege bijwonen van de joodse hoogleraar rechten Carel Josephus Jitta. Een dag eerder hadden Josephus Jitta en vijf andere joodse docenten van de Technische Hogeschool te horen gekregen dat zij op bevel van de Duitse bezetter hun werk moesten neerleggen.

Dezelfde middag zong het nieuws al rond onder de Delftse studenten. Op de sociëteiten van de studentenverenigingen en in de eethuisjes in de stad werd het bericht druk besproken. Vooral het nieuws dat Josephus Jitta niet meer zou mogen lesgeven, trof de studenten diep. ‘Jitta’ was een populaire hoogleraar, artistiek en intelligent, die veel contact had met zijn studenten. De verontwaardigde studenten waren het al snel eens dat zij dit niet zomaar over hun kant konden laten gaan. Welke vorm het protest moest aannemen, was nog niet duidelijk. In elk geval wilden velen hun geliefde hoogleraar een hart onder de riem steken door de volgende dag aanwezig te zijn bij zijn laatste college. Op zaterdag 23 november vulden honderden studenten de grote hal en de brede hardstenen trap. Maar de collegezaal bleef gesloten. Aan de deur hing een briefje dat het college niet doorging.

Op de overloop halverwege de trap, met achter hen de metershoge glas-in-loodramen, stelden de vijf bestuursleden van de studievereniging Practische Studie zich naast elkaar op. Frans van Hasselt, de voorzitter, kreeg een duwtje van een van zijn collega’s en deed een stap naar voren om enkele woorden te zeggen. Hij drukte zijn medestudenten eerst op het hart om ongeregeldheden te vermijden. Vervolgens wees hij degenen die dit nog niet wisten erop dat professor Josephus Jitta verhinderd werd college te geven. Hij sloot af met twee zinnen uit het Mattheüs-Evangelie: ‘Zalig zijn, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn, die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen.’ Na afloop van zijn toespraak klonk een oorverdovend applaus. Enkele studenten schreeuwden wat, anderen hieven het Wilhelmus aan, maar werden door hun medestudenten tot zwijgen gemaand. Spontaan kwam het idee op om de week daarna te staken. Via de aanwezige studenten verspreidde het stakingsparool zich dat weekeinde over Delft.

Maandag 25 november 1940 was de dag van de staking. Bij het station in Delft en het eindpunt van de tram op de Zuidwal werd zonder dat de politie ingreep ‘gepost’ om de studenten die van buiten de stad kwamen op de hoogte te brengen van de staking. Het aantal studenten dat toch naar college ging, was uiterst gering. In het laboratorium van Technische Fysica kwam 10 tot 30 procent van het normale aantal bezoekers opdagen bij de colleges en practica. Bij Mijnbouwkunde was helemaal geen student aanwezig. Bij het college architectuur van Granpré Molière meldde zich één NSB-student die door de hoogleraar werd afgepoeierd. Nergens ontstonden relletjes, zodat politie-ingrijpen uitbleef. Het detachement van de marechaussee dat later op de dag naar Delft werd gestuurd om de orde te herstellen, kon onverrichter zake naar huis. De eerste staking tegen de Duitse bezetter in Nederland mocht dan ook met recht een succes worden genoemd. Nog dezelfde dag werd de Technische Hogeschool door de Duitsers gesloten.

Zie ook dit nieuwsbericht.

Previous page: De Bibliofoon  Volgende pagina: Van oud naar nieuw